El trinquet de Moncada coronarà al millor jugador d’Escala i Corda

El trinquet de Moncada coronarà al millor jugador d’Escala i Corda

NOTICIES